לתיאום תור

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי

קיט ברירת מחדל

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי בעלת חשיבות גדולה מאוד, כשמגישים לביטוח הלאומי תביעה בגין קצבת נכות. לכן חשוב מאוד שיערוך אותה פסיכיאטר פרטי מומחה שיודע לאסוף את כל המרכיבים הנדרשים ולערוך חוות דעת מקיפה, מקצועית ומהימנה. חוות הדעת הפסיכיאטרית בדבר מצבו של המבוטח והשלכות פגיעותו, נכותו או לקויותיו תצורף לתביעת הקצבה שבוחנת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, המוכרת בשמה העממי, ועדה פסיכיאטרית ביטוח לאומי.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי נדרשת, כשאדם מגיש לביטוח הלאומי בקשה לקצבת נכות כללית – לא רק נכות כללית עקב מחלה נפשית, אלא גם נכות כללית עקב מחלה פיזית, עקב תאונת עבודה, עקב תאונת דרכים וכיוצא באלה. חוות דעת זו מיועדת לסייע למיצוי זכויותיו בביטוח הלאומי ולמיקסום גובה הקצבה שיקבל.

מהי חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי?

ככלל, חוות דעת פסיכיאטרית היא הערכה מקצועית של פסיכיאטר מומחה שתכליתה להבין את בריאותו הנפשית של הפרט, את תפקודו הפסיכולוגי וכל מצב פסיכיאטרי פוטנציאלי שהוא עלול לחוות. חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי נועדה להעריך את מידת ההשפעה (שיעור הנכות) של מצבו הנפשי של הפרט על תפקודו היומיומי ועל יכולתו לעבוד ולהשתכר די הצורך לפרנס את עצמו. היא מוגשת לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, הבוחנת את כל היבטי מצבו של הפונה, ומחשבת את שיעור הנכות ואת גובה הקצבה הנגזרת משיעור זה, כדי שיקבל מענה התואם את חומרת הפגיעה בכושר השתכרותו.

הקריטריונים המשמשים בהכנת חוות הדעת

חוות דעת פסיכיאטרית המיועדת לביטוח הלאומי מתייחסת לקריטריונים המופיעים בסעיף 34 לתוספת בתקנות הביטוח הלאומי, שבו נכללות המחלות וההפרעות הנפשיות שבגינן ניתן לקבל קצבת נכות. שיעור הנכות וגובה הקצבה משתנים בהתאם לסוג המחלה, לחומרתה ולקריטריונים האלה:

  • עוצמת ההפרעה, תדירותה ומשכה;
  • מספר ההתקפים שאירעו בשנתיים האחרונות;
  • מספר האשפוזים לאורך השנתיים האחרונות, משכם וסיבתם;
  • משך תקופת ההפוגה (רמיסיה);
  • טיב התגובה לטיפול תרופתי או אחר;
  • תפקוד נפשי וחברתי;
  • כושר העבודה.

לדוגמה: בהפרעת דחק פוסט-טראומטית שיעור הנכות נע בין 5%, שמשמעותם הפרעה נפשית מזערית עם כושר תפקוד תקין, ל-100%, המשקפים אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, עד כדי צורך באשפוז או בסיוע יומיומי. על הרצף בין לבין נמצא פגיעות בכושר התפקוד בדרגות חומרה הולכות ועולות. כשלהפרעה הנפשית מתלווים קשיים ביחסים והפרעות של סף גירוי נמוך (הפרעה בריכוז ובחשיבה) כך שכושר התפקוד נפגע במידה מרובה, שיעור הנכות עומד על 50%, וכן הלאה עד דרגת החומרה הגבוהה ביותר (100%).

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי
Photo by Dylan Gillis on Unsplash

חוות דעת פסיכיאטרית והמצב הרפואי הפיזי

חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת גם כשאדם פונה לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בשל מחלה או בעיה פיזית. כיום המודעות להשפעות הנפשיות האפשריות של בעיות פיזיות שונות (תאונת דרכים, תאונת עבודה, מחלה) גבוהה מאוד. ייתכן שההשפעות האלה עומדות בקריטריונים המקנים שיעורי נכות.
לדוגמה: אדם הסובל ממצב גופני כמו פיברומיאלגיה, הגורם לכאב כרוני, עלול לפתח דיכאון או חרדה בשל מגבלותיו וכאביו הבלתי פוסקים. אם מצבו הנפשי פוגע בכושר התפקוד שלו – כלומר ביכולתו לעבוד או לבצע פעולות יומיומיות – הוא עשוי להיות זכאים לקצבת נכות נפשית.
ככלל, השפעות נפשיות קשות נפוצות במחלות סופניות ובמחלות כרוניות. כשמדובר בתאונות דרכים או עבודה, הן יכולות להופיע כהפרעת דחק פוסט-טראומטית.

איך עורכים חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי ?

תוזמנו לפגישה עם פסיכיאטר מומחה במיינדמי (MindMe), ובה תתבקשו למסור מידע רב ככל האפשר על הרקע הפסיכיאטרי והגופני שלכם. כדאי שתביאו איתכם רשומות רפואיות שמתעדות מחלות שעברתם, תרופות שאתם נוטלים, אשפוזים (אם היו) והערכות פסיכיאטריות קודמות. תכלית השיחה שננהל איתכם במהלך הפגישה היא ללמוד על חוויותיכם הרגשיות, על תהליכי החשיבה שלכם, על תסמינים, לקלוט מה שלומכם בזמן הפגישה, כדי שנוכל לקבל תמונה מקיפה על בריאותכם הנפשית. במידת הצורך נשוחח עם בני משפחה. מומלץ מאוד להגיע לפגישה עם מישהו שמכיר אתכם היטב ושיכול להעיד ממקור ראשון על הקשיים שאתם מתמודדים איתם. אם יהיה צורך, נפנה אתכם בתום הפגישה לבדיקות נוספות (בירור גופני; מבחנים פסיכו-דיאגנוסטיים). כשיהיו בידינו כל הפרטים, ניגש לכתיבת חוות הדעת.

מה כדאי לדעת על הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי?

קודם כול כדאי לדעת שכדאי להגיע אליה כשבידיכם כל המסמכים הרלוונטיים: סיכום מחלה מהרופא המטפל, סיכומי אשפוז בבית חולים, מכתב סיכום מפסיכולוג (אם יש בידכם) וכמובן חוות הדעת הפסיכיאטרית של פסיכיאטר מומחה.
חוות דעת פסיכיאטרית מפורטת, שמתארת את מצבכם כהווייתו, מגובה במסמכים, כתובה בלשון בהירה ונגישה, מציגה תמונה אובייקטיבית ככל האפשר וערוכה היטב תקל את עבודתה של הוועדה, תחסוך מכם הזמנות חוזרות ונשנות אליה כדי להשלים מידע ומסמכים, תייעל ותקצר את תהליך קבלת הקצבה ותאפשר לכם למצות את זכויותיכם ולקבל את הקצבה המיטבית.

מהו מחיר חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי?

למידע מקיף ומלא אודות הקליקו: מחיר חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי.

במיינדמי (MindMe) אנחנו מציעים מעטפת מקצועית שתבטיח חוות דעת פסיכיאטרית שמכסה את כל ההיבטים האפשריים ונותנת מענה מרבי ומקיף במעמד הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. מוזמנים להתקשר בהקדם ולקבוע פגישה.

קביעת תור ויצירת קשר